W dniu 16 marca 2010 r. w Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla XII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 3/2008, w zakresie przebudowy parteru budynku Kliniki Okulistyki oraz zakupu aparatury medycznej.

Projekt:

"Przebudowa parteru Kliniki Okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie."

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Miejscowość:

Szczecin

Województwo:

Zachodniopomorskie

Priorytet XII

"Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia."

Konkurs 3/2008

"Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zakup aparatury obrazowej. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów."

W ramach projektu został przebudowany parter budynku Kliniki Okulistyki i zrealizowano zakupy następującego sprzętu medycznego:

  • Aparat RTG z ramieniem "C"
  • Ultrasonograf wewnątrzwieńcowy IVUS s5 EEG
  • Stanowisko do znieczulania ogólnego Fabius Trio
  • Litotrypter
  • Mammograf Cyfrowy oraz stół do biopsji stereotaktycznej
  • Tomograf Komputerowy 64 rzędowy
  • Aparat RTG z ramieniem "C" z rentgenotelewizją do zabiegów elektrofizjologicznychAparat RTG z ramieniem "C"Litotrypter


Tomograf Komputerowy 64 rzędowyStrona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.